Mwanzo 25 : 12 Genesis chapter 25 verse 12

Mwanzo 25:12

Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli, mwana wa Ibrahimu, ambaye Hajiri, Mmisri, mjakazi wa Sara, alimzalia Ibrahimu.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:12

Now this is the history of the generations of Ishmael, Abraham's son, whom Hagar the Egyptian, Sarah's handmaid, bore to Abraham.
read Chapter 25