Mwanzo 25 : 11 Genesis chapter 25 verse 11

Mwanzo 25:11

Ikawa, baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka mwanawe. Naye Isaka akakaa karibu ya Beer-lahai-roi.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:11

It happened after the death of Abraham, that God blessed Isaac, his son. Isaac lived by Beer Lahai Roi.
read Chapter 25