Mwanzo 25 : 10 Genesis chapter 25 verse 10

Mwanzo 25:10

Katika lile shamba alilolinunua Ibrahimu kwa wazawa Hethi, huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe.
soma Mlango wa 25

Genesis 25:10

the field which Abraham purchased of the children of Heth. There was Abraham buried, with Sarah his wife.
read Chapter 25