Mwanzo 21 : 32 Genesis chapter 21 verse 32

Mwanzo 21:32

Basi wakafanya mapatano huko Beer-sheba. Abimeleki, na Fikoli mkuu wa jeshi lake, wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti.
soma Mlango wa 21

Genesis 21:32

So they made a covenant at Beersheba. Abimelech rose up with Phicol, the captain of his host, and they returned into the land of the Philistines.
read Chapter 21