Mwanzo 2 : 5 Genesis chapter 2 verse 5

Mwanzo 2:5

hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi;
soma Mlango wa 2

Genesis 2:5

No plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprung up; for Yahweh God had not caused it to rain on the earth. There was not a man to till the ground,
read Chapter 2