Mwanzo 2 : 20 Genesis chapter 2 verse 20

Mwanzo 2:20

Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa, na ndege wa angani, na kila mnyama wa mwituni; lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye.
soma Mlango wa 2

Genesis 2:20

The man gave names to all cattle, and to the birds of the sky, and to every animal of the field; but for man there was not found a helper suitable for him.
read Chapter 2