Mwanzo 2 : 16 Genesis chapter 2 verse 16

Mwanzo 2:16

Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, akisema, Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula,
soma Mlango wa 2

Genesis 2:16

Yahweh God commanded the man, saying, "Of every tree of the garden you may freely eat:
read Chapter 2