Mwanzo 2 : 14 Genesis chapter 2 verse 14

Mwanzo 2:14

Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli; ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa nne ni Frati.
soma Mlango wa 2

Genesis 2:14

The name of the third river is Hiddekel: this is the one which flows in front of Assyria. The fourth river is the Euphrates.
read Chapter 2