Mwanzo 2 : 12 Genesis chapter 2 verse 12

Mwanzo 2:12

na dhahabu ya nchi ile ni njema; huko kuna bedola, na vito shoham.
soma Mlango wa 2

Genesis 2:12

and the gold of that land is good. There is aromatic resin and the onyx stone.
read Chapter 2