Mwanzo 2 : 11 Genesis chapter 2 verse 11

Mwanzo 2:11

Jina la wa kwanza ni Pishoni; ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu;
soma Mlango wa 2

Genesis 2:11

The name of the first is Pishon: this is the one which flows through the whole land of Havilah, where there is gold;
read Chapter 2