Mwanzo 2 : 10 Genesis chapter 2 verse 10

Mwanzo 2:10

Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne.
soma Mlango wa 2

Genesis 2:10

A river went out of Eden to water the garden; and from there it was parted, and became four heads.
read Chapter 2