Mwanzo 17 : 3 Genesis chapter 17 verse 3

Mwanzo 17:3

Abramu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, akasema,
soma Mlango wa 17

Genesis 17:3

Abram fell on his face. God talked with him, saying,
read Chapter 17