Mwanzo 17 : 26 Genesis chapter 17 verse 26

Mwanzo 17:26

Siku ile ile akatahiriwa Ibrahimu na Ishmaeli mwanawe.
soma Mlango wa 17

Genesis 17:26

In the same day both Abraham and Ishmael, his son, were circumcised.
read Chapter 17