Mwanzo 17 : 22 Genesis chapter 17 verse 22

Mwanzo 17:22

Mungu akaacha kusema naye, akapanda kutoka kwa Ibrahimu.
soma Mlango wa 17

Genesis 17:22

When he finished talking with him, God went up from Abraham.
read Chapter 17