Mwanzo 17 : 16 Genesis chapter 17 verse 16

Mwanzo 17:16

Nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake.
soma Mlango wa 17

Genesis 17:16

I will bless her, and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her, and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her."
read Chapter 17