Mwanzo 15 : 7 Genesis chapter 15 verse 7

Mwanzo 15:7

Kisha akamwambia, Mimi ni Bwana, niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi.
soma Mlango wa 15

Genesis 15:7

He said to him, "I am Yahweh who brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it."
read Chapter 15