Mwanzo 15 : 21 Genesis chapter 15 verse 21

Mwanzo 15:21

na Mwamori, na Mkanaani, na Mgirgashi, na Myebusi. </p>
soma Mlango wa 15

Genesis 15:21

the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites."
read Chapter 15