Mwanzo 15 : 17 Genesis chapter 15 verse 17

Mwanzo 15:17

Ikawa, jua lilipokuchwa likawa giza, tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama.
soma Mlango wa 15

Genesis 15:17

It came to pass that, when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace, and a flaming torch passed between these pieces.
read Chapter 15