Mwanzo 15 : 16 Genesis chapter 15 verse 16

Mwanzo 15:16

Na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa Waamori bado.
soma Mlango wa 15

Genesis 15:16

In the fourth generation they will come here again, for the iniquity of the Amorite is not yet full."
read Chapter 15