Mwanzo 11 : 8 Genesis chapter 11 verse 8

Mwanzo 11:8

Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote; wakaacha kuujenga ule mji.
soma Mlango wa 11

Genesis 11:8

So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city.
read Chapter 11