Mwanzo 11 : 28 Genesis chapter 11 verse 28

Mwanzo 11:28

Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yaani, katika Uru wa Wakaldayo.
soma Mlango wa 11

Genesis 11:28

Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
read Chapter 11