Mwanzo 11 : 23 Genesis chapter 11 verse 23

Mwanzo 11:23

Serugi akaishi baada ya kumzaa Nahori miaka mia mbili, akazaa wana, waume na wake.
soma Mlango wa 11

Genesis 11:23

Serug lived after he became the father of Nahor two hundred years, and became the father of sons and daughters.
read Chapter 11