Mwanzo 10 : 23 Genesis chapter 10 verse 23

Mwanzo 10:23

Na wana wa Aramu ni Usi, na Huli, na Getheri, na Mashi.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:23

The sons of Aram: Uz, Hul, Gether, and Mash.
read Chapter 10