Mwanzo 10 : 20 Genesis chapter 10 verse 20

Mwanzo 10:20

Hao ndio wana wa Hamu, kufuata jamaa zao, kwa lugha zao, katika nchi zao, kufuata mataifa yao.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:20

These are the sons of Ham, after their families, after their languages, in their lands, in their nations.
read Chapter 10