Mwanzo 10 : 2 Genesis chapter 10 verse 2

Mwanzo 10:2

Wana wa Yafethi ni Gomeri, na Magogu, na Madai, na Yavani, na Tubali, na Mesheki, na Tirasi.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:2

The sons of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.
read Chapter 10