Mwanzo 10 : 19 Genesis chapter 10 verse 19

Mwanzo 10:19

Na mpaka wa Wakanaani ulianza kutoka Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza; tena kwa njia ya Sodoma, na Gomora, na Adma, na Seboimu, hata Lasha.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:19

The border of the Canaanites was from Sidon, as you go toward Gerar, to Gaza; as you go toward Sodom, Gomorrah, Admah, and Zeboiim, to Lasha.
read Chapter 10