Mwanzo 10 : 18 Genesis chapter 10 verse 18

Mwanzo 10:18

na Mwarvadi, na Msemari, na Mhamathi. Baadaye jamaa za Wakanaani walitawanyikana.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:18

the Arvadite, the Zemarite, and the Hamathite. Afterward the families of the Canaanites were spread abroad.
read Chapter 10