Mwanzo 10 : 14 Genesis chapter 10 verse 14

Mwanzo 10:14

na Wapathrusi, na Wakasluhi; huko ndiko walikotoka Wafilisti na Wakaftori.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:14

Pathrusim, Casluhim (which the Philistines descended from), and Caphtorim.
read Chapter 10