Mwanzo 10 : 10 Genesis chapter 10 verse 10

Mwanzo 10:10

Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku, na Akadi, na Kalne, katika nchi ya Shinari.
soma Mlango wa 10

Genesis 10:10

The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Accad, and Calneh, in the land of Shinar.
read Chapter 10