Mwanzo 1 : 7 Genesis chapter 1 verse 7

Mwanzo 1:7

Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga; ikawa hivyo.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:7

God made the expanse, and divided the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse, and it was so.
read Chapter 1