Mwanzo 1 : 30 Genesis chapter 1 verse 30

Mwanzo 1:30

na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi, chenye uhai; majani yote ya miche, ndiyo chakula chenu; ikawa hivyo.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:30

To every animal of the earth, and to every bird of the sky, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food." And it was so.
read Chapter 1