Mwanzo 1 : 29 Genesis chapter 1 verse 29

Mwanzo 1:29

Mungu akasema, Tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu, ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti, ambao matunda yake yana mbegu; vitakuwa ndivyo chakula chenu;
soma Mlango wa 1

Genesis 1:29

God said, "Behold, I have given you every herb yielding seed, which is on the surface of all the earth, and every tree, which bears fruit yielding seed. It will be your food.
read Chapter 1