Mwanzo 1 : 24 Genesis chapter 1 verse 24

Mwanzo 1:24

Mungu akasema, Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa, nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake; ikawa hivyo.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:24

God said, "Let the earth bring forth living creatures after their kind, cattle, creeping things, and animals of the earth after their kind," and it was so.
read Chapter 1