Mwanzo 1 : 20 Genesis chapter 1 verse 20

Mwanzo 1:20

Mungu akasema, Maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:20

God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in the open expanse of sky."
read Chapter 1