Mwanzo 1 : 2 Genesis chapter 1 verse 2

Mwanzo 1:2

Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:2

Now the earth was formless and empty. Darkness was on the surface of the deep. God's Spirit was hovering over the surface of the waters.
read Chapter 1