Mwanzo 1 : 16 Genesis chapter 1 verse 16

Mwanzo 1:16

Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku; akafanya na nyota pia.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:16

God made the two great lights: the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He also made the stars.
read Chapter 1