Mwanzo 1 : 10 Genesis chapter 1 verse 10

Mwanzo 1:10

Mungu akapaita pale pakavu Nchi; na makusanyiko ya maji akayaita Bahari; Mungu akaona ya kuwa ni vyema.
soma Mlango wa 1

Genesis 1:10

God called the dry land Earth, and the gathering together of the waters he called Seas. God saw that it was good.
read Chapter 1