Wagalatia 5 : 14 Galatians chapter 5 verse 14

Swahili English Translation

Wagalatia 5:14

Maana torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, Umpende jirani yako kama nafsi yako.
soma Mlango wa 5

Galatians 5:14

For the whole law is fulfilled in one word, in this: "You shall love your neighbor as yourself."