Wagalatia 5 : 10 Galatians chapter 5 verse 10

Swahili English Translation

Wagalatia 5:10

Nina matumaini kwenu katika Bwana, ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine. Lakini yeye anayewafadhaisha atachukua hukumu yake, awaye yote.
soma Mlango wa 5

Galatians 5:10

I have confidence toward you in the Lord that you will think no other way. But he who troubles you will bear his judgment, whoever he is.