Wagalatia 2 : 7 Galatians chapter 2 verse 7

Swahili English Translation

Wagalatia 2:7

bali, kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa, kama vile Petro ya waliotahiriwa;
soma Mlango wa 2

Galatians 2:7

but to the contrary, when they saw that I had been entrusted with the Gospel for the uncircumcision, even as Peter with the Gospel for the circumcision