Wagalatia 2 : 17 Galatians chapter 2 verse 17

Swahili English Translation

Wagalatia 2:17

Lakini ikiwa sisi wenyewe, kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo, tulionekana kuwa wenye dhambi, je! Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha!
soma Mlango wa 2

Galatians 2:17

But if, while we sought to be justified in Christ, we ourselves also were found sinners, is Christ a servant of sin? Certainly not!