Ezekieli 7 : 9 Ezekiel chapter 7 verse 9

Swahili English Translation

Ezekieli 7:9

Jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma; nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako; nanyi mtajua ya kuwa mimi, Bwana, napiga.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:9

My eye shall not spare, neither will I have pity: I will bring on you according to your ways; and your abominations shall be in the midst of you; and you shall know that I, Yahweh, do strike.