Ezekieli 7 : 4 Ezekiel chapter 7 verse 4

Swahili English Translation

Ezekieli 7:4

Jicho langu halitakuachilia, wala sitaona huruma; bali nitakupatiliza njia zako, na machukizo yako yatakuwa katikati yako; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:4

My eye shall not spare you, neither will I have pity; but I will bring your ways on you, and your abominations shall be in the midst of you: and you shall know that I am Yahweh.