Ezekieli 7 : 26 Ezekiel chapter 7 verse 26

Swahili English Translation

Ezekieli 7:26

Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shari juu ya habari ya shari; nao watakwenda kwa nabii kutaka maono; lakini hiyo sheria itampotea kuhani, na mashauri yatawapotea wazee.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:26

Mischief shall come on mischief, and rumor shall be on rumor; and they shall seek a vision of the prophet; but the law shall perish from the priest, and counsel from the elders.