Ezekieli 7 : 24 Ezekiel chapter 7 verse 24

Swahili English Translation

Ezekieli 7:24

Kwa sababu hiyo nitawaleta watu wa mataifa walio wabaya kabisa, nao watazimiliki nyumba zao; tena nitakikomesha kiburi chao wenye nguvu; na mahali pao patakatifu patatiwa unajisi.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:24

Therefore I will bring the worst of the nations, and they shall possess their houses: I will also make the pride of the strong to cease; and their holy places shall be profaned.