Ezekieli 7 : 23 Ezekiel chapter 7 verse 23

Swahili English Translation

Ezekieli 7:23

Ufue mnyororo; kwa maana nchi hii imejaa hukumu za damu, nao mji umejaa udhalimu.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:23

Make the chain; for the land is full of bloody crimes, and the city is full of violence.