Ezekieli 7 : 22 Ezekiel chapter 7 verse 22

Swahili English Translation

Ezekieli 7:22

Tena nitaugeuza uso wangu usiwaelekee, nao watapatia unajisi mahali pangu pa siri; na wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:22

My face will I turn also from them, and they shall profane my secret [place]; and robbers shall enter into it, and profane it.