Ezekieli 7 : 21 Ezekiel chapter 7 verse 21

Swahili English Translation

Ezekieli 7:21

Nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe mateka yao, na katika mikono ya waovu wa duniani pawe mawindo yao, nao watapanajisi.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:21

I will give it into the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil; and they shall profane it.