Ezekieli 7 : 20 Ezekiel chapter 7 verse 20

Swahili English Translation

Ezekieli 7:20

Na uzuri wa pambo lake, yeye aliuweka katika enzi, lakini wao walifanya sanamu za machukizo yao, na vitu vyao vichukizavyo, ndani yake; ndiyo maana nimeifanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:20

As for the beauty of his ornament, he set it in majesty; but they made the images of their abominations [and] their detestable things therein: therefore have I made it to them as an unclean thing.