Ezekieli 7 : 16 Ezekiel chapter 7 verse 16

Swahili English Translation

Ezekieli 7:16

Lakini watakaokimbia watakimbia, nao watakuwa juu ya milima kama hua wa bondeni, wote wakilia, kila mmoja katika uovu wake.
soma Mlango wa 7

Ezekiel 7:16

But those of those who escape shall escape, and shall be on the mountains like doves of the valleys, all of them moaning, every one in his iniquity.